O nás

ElektroKralik.cz > Revize elektrických zařízení - Energetické audity - Poradenství v oblasti chemických látek a směsí - Školení v oblasti chemických látek a směsíZabýváme se revizemi elektrických zařízení a poradenstvím v této oblasti, dalšími službami jsou poradenství v oblasti chemických látek a směsí, konkrétně nařízení ES č. 1907/2006 REACH, nařízení ES č. 1272/2008 CLP, dále provádíme zpracování dokumentace prevence závažných havárií dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií a zpracování odborných auditů v oblasti skladování a nakládání s chemickými látkami a směsmi, v neposlední řadě provádíme také školení zaměstnanců dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, při nakládání a skladování chemických látek a směsí.

Pod značkou Elektro Králik vystupuje otec a syn Králikovi, kteří spolupracují v rámci revizí elektro a elektro instalací. Na našich strákách naleznete služby v oblasti silnoproudé elektřiny, a také chemických látek a směsí.
„Naše mnohaleté zkušenosti v oblasti revizí elektro, ale i chemických látek a směsí, Vám dávají záruku kvalitně odvedené práce“.

Zdeněk Králik vystudoval obor Elektrikář – silnoproud, který úspěšně zakončil vykonáním maturitní zkoušky a v oblasti elektrických instalací a revizí elektro (revizí elektrických zařízení) se pohybuje již téměř 40 let, což dává našim zákazníkům záruku kvalitně odvedené práce.

Ing. Tomáš Králik již od mládí pomáhal svému otci, Zdeňku Králikovi při provádění různých elektroinstalací, a to jak rodinných domů, tak například i v JE Dukovany, při obnově 1. bloku. I když Tomáš Králik vystudoval Řízení rizik chemických technologií při VUT v Brně, přičemž problematice chemických látek a směsí dle evropských nařízení č. 1907/2006 REACH, nařízení č. 1272/2008 CLP a českých legislativních předpisů se věnuje dodnes, tak v roce 2016 úspěšně složil učňovské zkoušky v oboru Elektrikář – silnoproud. Tomáš Králik pracoval ve společnostech VA-TECH WABAG s.r.o., jako provozní technik, HEXION a.s. jako inženýr pro rozvoj technologie a nakonec ve společnosti EKOLINE s.r.o., jenž zanikla fúzí s DEKRA CZ a.s. jako vedoucí pracovník Střediska chemických látek a směsí.

Naše služby

ElektroKralik.cz > Revize elektrických zařízení - Energetické audity - Poradenství v oblasti chemických látek a směsí - Školení v oblasti chemických látek a směsíV této sekci se nacházejí námi poskytované služby. Pokud není uvedeno jinak, je cena za službu sjednána, po dohodě se zákazníkem, na základě zaslané písemné nabídky. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Revize elektro

Revize elektro neboli revize elektrických zařízení, dle platných právních předpisů a norem ČSN. Revize elektro provádíme i pro výbušná prostředí.

 • Revize elektrických zařízení
 • Revize elektro výchozí
 • Revize elektro periodické
 • Revize elektro mimořádné
 • Revize hromosvodů

Číslo osvědčení revizního technika Zdeňka Králika: 7353/9/13/R-EZ-E2A,E2B.
Cena: individuální dle dohody a rozsahu prací.

Poradenství a konzultace

ElektroKralik.cz > Revize elektrických zařízení - Energetické audity - Poradenství v oblasti chemických látek a směsí - Školení v oblasti chemických látek a směsí

 • Elektrické instalace
 • Revize elektrických zařízení
 • Legislativa v oblasti chemických látek a směsí
 • Školení zaměstnanců v rámci nakládání a skladování nebezpečných chemických látek a směsí
 • Prevence závažných havárií dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
 • „Písemná pravidla“ dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Nařízení ES č. 1907/2006 REACH
 • Nařízení ES č. 1272/2008 CLP
 • Bezpečnostní listy

Cena: 1 konzultace zdarma, dále 600,- Kč/hod.

Školení chemie

Školení provádíme dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a zákona č. 350/2011 Sb., „chemický zákon“, v platném znění. Výše uvedené zákony ukládají za povinnost proškolit všechny zaměstnance, kteří „přicházejí do styku“ s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, tedy s nimi nakládají nebo je skladují.
Zaměstnanci jsou proškoleni v oblastech:

 • klasifikace nebezpečnosti chemických látek a směsí dle nařízení ES č. 1272/2008 CLP
 • povinnosti plynoucí z nařízení ES č. 1907/2006 REACH, zákona č. 350/2011 Sb., chemický zákon a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • orientace a využití bezpečnostního listu v praxi
 • používání písemných pravidel při mimořádných událostech
 • zásady správného nakládání a skladování
 • zásady chování při havárii
 • zásady první pomoci

Školení je prováděno zkušeným lektorem Tomášem Králikem s praktickými zkušenostmi v oboru chemických látek a směsí. Školení je možno upravit dle přání zákazníka.
Cena: dle počtu školených osob a osobní domluvy.

Prevence závažných havárií

ElektroKralik.cz > Revize elektrických zařízení - Energetické audity - Poradenství v oblasti chemických látek a směsí - Školení v oblasti chemických látek a směsíKaždý, kdo nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi, anebo tyto skladuje je povinen dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, v platném znění, provést tzv. zařazení či nezařazení objektu nebo technologie.
V případě potřeby, pro Vás zpracujeme protokol o nezařazení, dle výše uvedeného právního předpisu.
Nevíte, zda musíte tuto povinnost splnit? Zeptejte se nás, rádi Vám poradíme!
Cena: dle dohody a analýzy reálného stavu na místě.

Odborné zpracování bezpečnostních listů

V rámci partnerské spolupráce nabízíme odborné zpracování bezpečnostních listů pro chemické látky a směsi podle aktuálních legislativních předpisů. Pro více informací, prosím klikněte ZDE a budete přesměrováni.

Osvědčení

Kontakty

ElektroKralik.cz > Revize elektrických zařízení - Energetické audity - Poradenství v oblasti chemických látek a směsí - Školení v oblasti chemických látek a směsíZdeněk Králik
IČ: 114 86 163

loc Říčky 1
664 83 Říčky


Ing. Tomáš Králik
IČ: 052 04 089

loc Uzbecká 10
625 00 Brno


tel +420 777 589 887
mail elektrokralik@elektrokralik.cz
mail chemie@elektrokralik.cz

Napište nám!

© Copyright 2016 ElektroKralik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading